received_10211693109548963

Martina Olivová

Stránky Musica theatra, z.s.

V letech 1995 – 2001 studium na Konzervatoři v Brně, obor Hra na fagot ve třídě prof. Jiřího Nykodýma. V letech 2004 – 2008 studium Hudební vědy na FFMU v Brně. 2015 – 2018 studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, obor hra na fagot ve třídě doc. Romana Novozámského a odb. as. Jaroslava Kubity (sólofagotista České filharmonie). Aktivně se účastnila Master Class u předních světových fagotistů: Carlo Colombo (IT), Donna Agrell (CH), Akio Koyama (J), Bolette Roed (DK), Stepan Turnovsky (A), Artur Kasperek (PL).

V roce 2016 byla oceněna Medailí 2.stupně, udělovanou ministrem školství za vynikající práci v oblasti uměleckého vzdělávání.

Pedagogická praxe:

od roku 1996 až dosud, učitelkou v dechovém oddělení na Základní umělecké škole v Bystřici nad Pernštejnem, vyučované obory: Hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, fagot, hoboj, saxofon. S žáky se pravidelně účastní národních i mezinárodních soutěží, kde dosahují vynikajících úspěchů a mnohdy se stávají laureáty – jak v sólové, tak komorní hře. Během dosavadního pedagogického působení na ZUŠ – 10 žáků přijatých na konzervatoře v Brně, Olomouci a GJN v Praze, další žáci byli po studiích konzervatoře přijati na JAMU a AMU. Účast na deseti celoročních kurzech pod záštitou MŠMT na brněnské konzervatoři – Metodika a výuka hry na dechové nástroje pro ZUŠ a SUŠ. Kurz Zdravé dýchání při hře na flétnu a využití flétny při léčbě akutních i chronických respiračních potížích.

Je zakladatelkou a členkou Woodwind quartet Bystřice nad Pernštejnem – založeného v roce 2003, které pořádá koncerty po celé ČR. Kvarteto vystupovalo i v zahraničí: Slovensko, Německo, Chorvatsko, Řecko a Tunis. Dále je členkou Woodwind ensemble Bystřice nad Pernštejnem, jehož členové jsou studenti hudebních uměleckých škol a hudbě se věnují profesionálně. Příležitostně také působí v orchestrech v ČR.

V roce 2008 založila dětské divadlo, později pojmenované jako Divadlo Beze Jména, s nímž v roce 2014 získala ocenění kraje a hejtmana kraje Vysočina, za vedení DBJ – Skutek roku. S divadlem již několik let připravuje výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ a také několik celovečerních divadelních představení pro veřejnost a i pro MŠ, ZŠ a Gymnázia regionu Bystřicko. S představeními pak vystupují i mimo Bystřický region. Nedílnou součástí divadla je i Orchestr DBJ, jehož členy jsou opět studenti konzervatoří a uměleckých škol – převážně absolventi Bystřické ZUŠ, ale i z stávající žáci ZUŠ, učitelé ZUŠ a kamarádi z „branže“.