Art

ART – KDO JSME

Art – spolek uměleckého vzdělávání je neziskovou organizací, která byla založena v roce 2014 při Základní umělecké škole Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se o volné sdružení zájemců o vzdělávání v uměleckých oborech a poskytuje rozšíření možností daných klasickým vzdělávacím systémem českého uměleckého školství. Dostává se tak možnosti vzdělávání všem, kteří nespadají do hlavního vzdělávacího proudu, a to bez omezení věku – tedy dospělým zájemcům o umění, seniorům, ale také dětem předškolního věku již od 3 let, nebo těm, kteří mají zájem o individuální nastavení vzdělávacích potřeb v některém uměleckém oboru.

ART – CO DĚLÁME

ART se věnuje především hudebnímu a výtvarnému vzdělávání. Kurzy jsou určeny jak začátečníkům, tak i pokročilejším účastníkům. Pro každý školní rok jsou vypsány okruhy kurzů, které probíhají časově takto:

  • v I. pololetí od října do ledna
  • v II. pololetí od února do května

Výuka probíhá většinou 1x týdně a rozvrh se odvíjí podle domluvy s lektorem. Na závěr školního roku obdrží účastníci certifikát – osvědčení o absolvování kurzu.

ART – JAK VZDĚLÁVÁME

Kurzy jsou nastaveny podle vzdělávacích potřeb zvoleného oboru a podle intenzity výuky:

  • individuální – nejintenzivnější, kdy zájemce má samostatný prostor pro osobní rozvoj, v lekci je pouze on sám a pracuje s lektorem (výuka na hudební nástroje, příprava na SŠ nebo VŠ)
  • skupinové – vzdělávání probíhá ve skupině 2 až 3 účastníků (hudební nástroje – flétna, kytara…)
  • kolektivní – 4 a více účastníků (výtvarné kurzy, muzikoterapie, hudební hodinky pro děti a maminky…)

Lektoři jednotlivých kurzů jsou aprobovaní profesionálové, s dlouholetými zkušenostmi v oboru, který vyučují.