Archiv pro rubriku: Hudební hodinky pro děti i maminky

Hudební hodinky pro děti a maminky

Lektoři: Bc. Dita Havlová DiS., MgA. Josef Havel

 

Forma výuky: skupinová

 

Věk: 2 – 5 let

 

Cílem tohoto kurzu je seznámení nejmenších dětí se světem hudby, rozvoj jejich hudebního vnímání, rytmického cítění a sluchových dispozic zábavnou a hravou formou. Mnohé výzkumy prokázaly, že pro malé děti je příznačný velmi silný zájem o veškeré zvukové podněty, které zazní v jejich okolí a že jsou velmi otevřeny jakýmkoliv impulsům z této oblasti. V dnešní době, která příliš jednostranně upřednostňuje technologický rozvoj, bývají tyto schopnosti i u velmi nadaných dětí často zanedbány a odsunuty stranou jako nepodstatné pro život. Smyslem tohoto kurzu je nejen rozvinout a zdokonalit veškerý potenciál v oblasti hudebního nadání a v obecném smyslu i cit pro krásu obecně, ale také představit hudbu jako médium, které má jedinečnou schopnost spojovat a sbližovat lidi navzájem