Archiv pro rubriku: Výtvarné kurzy

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVKA PRO DĚTI OD 5 LET

Lektor: Mgr. Libuše Zítková

Věk žáků: 5-6 let, výjimečně i mladší

Způsob výuky: kolektivní

Obsah kurzu: výtvarná tvorba, rozvíjející kreativitu malých dětí a radost z vlastního originálního projevu

Děti se formou hry učí zacházet se základními výtvarnými prostředky a pomůckami, naučí se pracovat spontánně a bez zábran tak, aby se nebály jít svou jedinečnou cestou a zažívaly radost při uskutečňování svých vlastních osobitých nápadů. Prostřednictvím atraktivních technik proniknou do základních principů výtvarné tvorby.

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA NA UMĚLECKÉ ŠKOLY (SŠ, VŠ) A ARCHITEKTURU

Lektor: Mgr. Libuše Zítková

Věk žáků: 12 – 20 let, také dospělí

Způsob výuky: kolektivní

Obsah kurzu: studijní kresba a malba, základy perspektivy, dějiny umění.

Žáci se naučí ve správných proporcích a v perspektivě kreslit podle modelu (zátiší, portrét, figura). Zvládnou základy stínování, kresbu tužkou a uhlem, základy malířských technik (akvarel, tempera, pastel). Zorientují se v základní terminologii výtvarného umění a poznají hlavní výtvarné slohy a styly.