Archiv pro rubriku: Naši lektoři

Mgr. Lenka Macháčková

Mgr. Lenka Macháčková (1969)

Lenka Macháčková
Lenka Macháčková

Původně zdravotní sestra na oddělení ARO. Od roku 2001 učitelka smyčcových nástrojů na ZUŠ Bystřice n. P. Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně a dále studovala na FF MU Brno Teorii a provozovací praxi staré hudby – obor barokní housle u Mgr. Eleonory Machové. Spojení zdravotnictví a hudby podnítilo zájem o muzikoterapii – studium na FF MU Brno u PhDr. Mariny Stejskalové, Csc. V muzikoterapii se dále systematicky vzdělává v různých kurzech a seminářích, v současné době v Kurzu bubnování na šamanské bubny, djembe a další u Dr. Lubomíra Holzera. Vzhledem k praxi zdravotní sestry na oddělení s výskytem pacientů v těžkých stavech se zajímá o muzikoterapeutické působení právě na tyto pacienty i ve spojení s bazální stimulací, jejíž kurz absolvovala v loňském roce. Na housle hraje aktivně ve smyčcovém kvartetu Cappella allegra, je uměleckou vedoucí Smyčcového orchestru N. Kyjovského a Komorního sboru Alter ego. 15 let působila jako zpěvačka a houslistka v country kapele PUNC. Na kytaru hraje od 10 let a věnuje se doprovodné hře a zpěvu.

Vanda Teocharisová

Vystudovala jsem hru na kontrabas na brněnské konzervatoři, se studiem hudby jsem pak pokračovala na vídeňské Konservatorium für Musik und darstellende Kunst. Po ukončení studia jsem působila v symfonických a komorních orchestrech v Rakousku, Španělsku a v České republice (např. Wiener Residenzorchester, Orquesta Sinfónica de la region de Murcia, Orchestr Janáčkovy opery v Brně).

Během posledních let se intenzivně věnuji studiu hry na violoncello. S radostí učím klasickou hru na kontrabas i hru na violoncello, velmi mne naplňuje i působení v Akvartetu.

Už během mé hudební kariéry mne zaujal elektronický zvuk a způsoby jeho využití v hudební kompozici. To mě časem přivedlo k programování zvukových editorů, na toto téma jsem vydala knihu Sound Design (Muzikus 2009). Mou hudební tvorbu najdete na www.vata.cz.

Dana Makovská

Dana Makovská
Dana Makovská

Po absolvování Konzervatoře Brno pracuji od r. 1984 na ZUŠ (dříve LŠU) v Bystřici nad Pernštejnem. Pravidelně navštěvuji semináře a vzdělávací kurzy NIDV. Spolu se svými žáky se zúčastňuji soutěží MŠMT, hudebních přehlídek a setkání harmonikářů. Spolu s mým akordeonovým souborem „DALEČÍN“ jsem hrála na Ukrajině (r. 2012) a krajanům v rumunském Banátu (r. 2014). V současné době vyučuji akordeon, klavír a hudební nauku v ZUŠ a na detašované třídě v Dalečíně. Svoje pedagogické znalosti uplatňuji od školního roku 2015/2016 při výuce v ARTU- Spolku uměleckého vzdělávání při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem.