Archiv autora: Dana Makovská

Dana Makovská

Dana Makovská
Dana Makovská

Po absolvování Konzervatoře Brno pracuji od r. 1984 na ZUŠ (dříve LŠU) v Bystřici nad Pernštejnem. Pravidelně navštěvuji semináře a vzdělávací kurzy NIDV. Spolu se svými žáky se zúčastňuji soutěží MŠMT, hudebních přehlídek a setkání harmonikářů. Spolu s mým akordeonovým souborem „DALEČÍN“ jsem hrála na Ukrajině (r. 2012) a krajanům v rumunském Banátu (r. 2014). V současné době vyučuji akordeon, klavír a hudební nauku v ZUŠ a na detašované třídě v Dalečíně. Svoje pedagogické znalosti uplatňuji od školního roku 2015/2016 při výuce v ARTU- Spolku uměleckého vzdělávání při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem.