Přihláška

Přihlásit k uměleckému vzdělávání se můžete vyplněním elektronické přihlášky níže, nebo vyplněním tohoto formuláře a jeho doručením na naši adresu.

PŘIHLÁŠKA K UMĚLECKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Osobní údaje

Studijní program (vyžadováno)

Titul, jméno, příjmení

Datum narození

Místo narození

Rodné číslo

Státní občanství

Adresa bydliště

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Zákonný zástupce

Kontakt

Kontaktní údaje

Telefon

Mobil

E-mail

Číslo účtu

Potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím s podmínkami vzdělávání v ART – SPOLKU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ včetně výše kurzovného. Dále souhlasím, aby moje základní osobní údaje (jméno, příjmení, fotografie popřípadě videozáznam) byly použity k propagačním účelům spolku.
Svým podpisem také uděluji souhlas ART – SPOLKU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ s užíváním jakékoli mého budoucího díla literárního, uměleckého, vědeckého či duševního výtvoru (viz. §2 121/2000 Sb.), na kterém budu mít podíl jako autor či spoluautor v rámci aktivit tohoto občanského sdružení.